0    
Trang chủ » Bơm bánh răng» Bơm bánh răng dẫn động bằng khớp từ hàng đặc biệt cho ứng dụng có tính axit (nhìn đã biết quá đẹp)

Bơm bánh răng dẫn động bằng khớp từ hàng đặc biệt cho ứng dụng có tính axit (nhìn đã biết quá đẹp)

Sắp xếp theo:  
Series VP của http://Mpumps.it ( Dây là seri Bơm bánh răng thủy lực 2 lớp lót dùng cho dầu có axit ăn mòn )
Series VP
Bơm bánh răng đầu nhựa dẫn động từ Series VP lưu lượng tối đa:3000 lít/h, Áp lực : 5 Bar, tốc độ dòng chảy:1450 r/min

Khoảng giá