0    
Trang chủ » Ứng dụng» Bơm dung môi hóa chất ngành sơn,bùn,thực phẩm,hóa chất

Bơm dung môi hóa chất ngành sơn,bùn,thực phẩm,hóa chất

Để dùng máy bơm hoạt động tốt trong môi trường dung dịch có tính axit có tính dung môi, có tính bùn, có nhiều loại máy bơm phù hợp có một loại máy bơm thể đáp ứng được tất cả các công việc hút dung môi hút axit hút dung dịch bùn axit

Sản phẩm Bơm dung môi hóa chất ngành sơn,bùn,thực phẩm,hóa chất tiêu biểu

  Gọi
  Chat với chúng tôi trên facebook