Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  Máy bơm tự mồi (Không dùng trõ)

Máy bơm tự mồi (Không dùng trõ)

Là những sản phẩm máy bơm không sử dụng đến trõ hút mà khi cắm vào nguồn điện bơm sẽ tự động hút nước hoặc các dung dịch khác

- Máy bơm tự mồi bao gồm nhiều ứng dụng cho các linh vực khác nhau

+ Bơm tư mồi dùng cho nước sạch

+ Bơm tự mồi dùng cho hóa chất

+ Bơm tự mồi dùng cho nước thải