Trang chủ   Bơm hóa chất  Kiểu dáng bơm hóa chất

Kiểu dáng bơm hóa chất

Kiểu dáng của máy bơm hóa chất có nhiều kiểu dáng như 
- máy bơm hóa chất tự mồi được
- Máy bơm hóa chất đầu nhựa
- Máy bơm hóa chất dẫn động từ
- Máy bơm hóa chất thân inox
+ Mỗi kiểu dáng máy bơm hóa chất được dùng cho từng ứng dụng khác nhau