0    
Trang chủ » Bơm màng khi nén» Bơm màng MORAK» Bơm màng 2 inch seri MK50

Bơm màng 2 inch seri MK50

Bơm màng 2 inch có Lưu lượng max:587 lít/phút tương đương 35.2m3/h

Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) gồm có nhựa, Nhôm, Inox, Teflon, EDPM

Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh

Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài


Bơm màng 2 inch seri MK50 thân nhôm
Bơm màng 2 inch có Lưu lượng max:587 lít/phút tương đương 35.2m3/h Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) bằng nhôm Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài
Bơm màng 2 inch seri MK50 thân inox
Bơm màng 2 inch có Lưu lượng max:587 lít/phút tương đương 35.2m3/h Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) bằng inox Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài
Bơm màng 2 inch seri MK50 thân nhựa
Bơm màng 2 inch có Lưu lượng max:587 lít/phút tương đương 35.2m3/h Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) bằng nhựa Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài

Sản phẩm Bơm màng 2 inch seri MK50 tiêu biểu