Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm

Kiểu dáng máy bơm

Bơm màng khí nén là kiểu máy bơm dùng khí để vận chuyển dung dịch

- Bơm màng dùng được trong nhiều trong các ứng dụng khác nhau như

+ Bơm màng bơm axit đó là loại bơm màng thân bằng nhựa

+ Bơm màng thân nhôm dùng để vận chuyển nước thải hoặc bùn loãng

+ Bơm màng thân inox thì dùng cũng khá đa công dụng

Cao cấp hơn cả là bơm màng thân nhựa ETFE hoặc PVDF, Hai loại vật liệu này dùng để bơm gần nhưa tất cả các loại hóa chất bởi vì vừa chịu nhiệt độ, chịu được tính ăn mòn của axit

Đọc thêm