Trang chủ   Ứng dụng  Máy bơm, bùn, hồ, keo, bột giấy, khai thác quặng sắt

Máy bơm, bùn, hồ, keo, bột giấy, khai thác quặng sắt

Là dòng sản phẩm sử dụng để vận chuyển các dịch của bột giấy,với ưu điểm là sản phẩm cánh hở do vậy khả năng vận chuyển các dịch đặc rất tốt trong ngành sản xuất giấy

- Thân bơm bằng gang hoặc Inox

- Trục bơm bằng thép hợp kim

- Dùng phớt tết hoặc phớt cơ khí ( thông thường khi vận chuyển dịch đặc thì dùng phớt tết)