0    
Trang chủ » Bơm hóa chất» Ứng dụng của bơm hóa chất

Ứng dụng của bơm hóa chất

Ứng dụng các kiểu vận hành của hóa chất, như bơm hóa chất dùng trong môi trường gì, vận hành như thế nào
Bộ lọc hóa chất
Sử dụng rộng rãi trong mạ điện, PCB, hóa chất kỹ thuật, điều trị y tế, xử lý nước, bảo vệ môi trường và lớp phủ - Bộ lọc hóa chất có sử dụng nhiều vật liệu khác nhau để phù hợp cho từng loại axit + Bộ lọc hóa chất nhựa PP dùng cho axit nhẹ + Bộ lọc hóa chất nhựa PVDF dùng cho axit đặc biệt nặng và nóng + Bộ lọc hóa chất inox và còn rất nhiều các vật liệu khác nhau để phục vụ cho quá trình xi mạ

Sản phẩm Ứng dụng của bơm hóa chất tiêu biểu