Trang chủ   Bơm màng khi nén  Bơm màng Aro  Bơm màng aro thân nhựa

Bơm màng aro thân nhựa

Bơm màng aro thân nhựa thường được dùng cho axit, hóa chất, như axit ăn mòn kim loại
hóa chất trong ngành sử lý nước

Thông tin đang cập nhật