Trang chủ   Bơm màng khi nén  Bơm màng MORAK  Bơm màng 1 inch seri MK25

Bơm màng 1 inch seri MK25

Bán bơm màng khí nén morak loại 25mm mk25, bơm màng morak chất lượng cao, bơm màng morak mk25 đạt 157 lít/phút tức là khoảng 9m3 hơn tí/1h