Trang chủ   Bơm hút thùng phi   Bơm hút thùng phi điều chỉnh được lưu lượng

Bơm hút thùng phi điều chỉnh được lưu lượng

Là kiểu máy bơm cắm thẳng vào thùng phi và dùng công tắc bấm để điều chỉnh lưu lượng dòng chảy tùy theo ý của mình