Trang chủ   Bơm trục vít

Bơm trục vít

Máy bơm trục vít dùng để bơm và đẩy bùn đi lên máy ép, ngoài ra máy bơm trục vít này còn dùng cho ngành dầu khí để bơm dầu đặc, dầu thô
- Có loại bơm trục vít 1 trục
- Bơm trục vít 2 trục
- Bơm trục vít 3 trục
Đọc thêm