0    
Trang chủ » Bơm màng khi nén» Bơm màng MORAK» Bơm màng 3 inch seri MK80

Bơm màng 3 inch seri MK80

Bơm màng 3 inch có Lưu lượng max:1060 lít/phút tương đương 63.6 m3/h

Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài)  gồm có nhựa, Nhôm, Inox, Teflon, EDPM

Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh

Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài

Bơm màng 3 inch seri MK80 thân inox
Bơm màng 3 inch có Lưu lượng max:1060 lít/phút tương đương 63.6 m3/h Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) bằng inox Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài
Bơm màng 3 inch seri MK80 thân nhôm
ơm màng 3 inch có Lưu lượng max:1060 lít/phút tương đương 63.6 m3/h Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) bằng nhôm Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài
Bơm màng 3 inch seri MK80 thân nhựa
Bơm màng 3 inch có Lưu lượng max:1060 lít/phút tương đương 63.6 m3/h Vật liệu cấu tạo thành bơm ( vỏ bọc ngoài) bằng nhựa Mỗi chủng loại vật liệu của bơm đều có riêng thế mạnh Bơm màng Morak thương hiệu Mỹ có độ bền và ổn định cao trong quá trình làm việc lâu dài

Sản phẩm Bơm màng 3 inch seri MK80 tiêu biểu