0    

Chính sách thanh toán

Quý khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của công ty