Trang chủ   Hoa hồng tham gia Affiliate

Hoa hồng tham gia Affiliate

Bảng chi phí Hoa hồng khi tham gia Affiliate

Số click
Đơn hàng
Ngưỡng thanh toán
1.500 đ/Click
5%/ĐH
2.000.000 đ