Bơm bánh răng đường kính hút - xả 42 mm ( 1.5 inch )