Bơm cánh hở li tâm trục ngang 30m3 đẩy cao 11m động cơ 3hp