Bơm cánh hở trục ngang 50m3 cao 80m inox động cơ 30kw mã IHK8050250