bơm dây đai

Máy bơm bánh răng chạy dây đai
Khi khách hàng dùng máy bơm để vận chuyển các dung dịch đậm đặc có độ nhớt cao