Bơm li tâm cánh hở inox 109.2m3 đẩy 36.6m công suất 18.5kw