Bơm li tâm cánh hở inox 50m3 đẩy cao 8m động cơ 2.2kw-4