Bơm li tâm nằm ngang 30m3 đẩy 33.5m động cơ 11kw-4