Bơm li tâm nằm ngang inox cánh hở 27m3 đẩy 45m động cơ 11kw