Bơm thực phẩm BAW1-12-0.55 bằng thép không gỉ đẩy cao 12m