Bơm trục vít đơn G15-1 đường kính 25 mm tốc độ 960 vòng trên 1 phút