Bơm trục vít đơn G25-1 tốc độ 960 vòng/phút lưu lượng 2 m3/h