Bơm trục vít đơn G35-1 tốc độ 960 vòng/phút Bơm trục vít đơn G35-1