Trang chủ   Tin tức   Tư vấn sản phẩm

Bơm bánh răng bằng thép đúc ngoài cho các quy trình sản xuất polymer công nghiệp / hóa dầu

Ưu điểm của dòng máy bơm bánh răng đúc thép
bơm bánh răng thép đúc maag
Độ nhớt, nhiệt độ và phạm vi áp suất rộng
Hiệu quả cao (do dung sai và độ hở nhỏ được
Lựa chọn phương tiện bơm thông thường
Nhũ tương
Bùn và nước ngưng
chất phụ gia
Nhựa
Dẫn xuất cellulose và bột giấy
Silicones
Chất kết dính và chất kết dính nóng chảy
Sơn và vecni
Sáp và parafin
Phân bón
Dầu khoáng và chất béo
Nhiên liệu
Sản phẩm hóa dầu
Sơn và vecni
Sáp và parafin
Dầu khoáng và chất béo
Nhiên liệu
Sản phẩm hóa dầu
dầu bôi trơn
 sửa đổi phù hợp với các ứng dụng)
Khối lượng dịch chuyển chính xác
Tự mồi
Độ tin cậy và tuổi thọ
Lựa chọn phương tiện bơm thông thường
Nhũ tương
Bùn và nước ngưng
chất phụ gia
Nhựa
Dẫn xuất cellulose và bột giấy
Silicones
Chất kết dính và chất kết dính nóng chảy
Sơn và vecni
Sáp và parafin
Phân bón
Dầu khoáng và chất béo
Nhiên liệu
Sản phẩm hóa dầu
Sơn và vecni
Sáp và parafin
Dầu khoáng và chất béo
Nhiên liệu
Sản phẩm hóa dầu
dầu bôi trơn
Đây là dòng máy bơm bánh răng chất lượng rất tốt

Ý kiến về: Bơm bánh răng bằng thép đúc ngoài cho các quy trình sản xuất polymer công nghiệp / hóa dầu

Sản phẩm liên quan: Bơm bánh răng bằng thép đúc ngoài cho các quy trình sản xuất polymer công nghiệp / hóa dầu

Tin nổi bật