Trang chủ   Bơm hóa chất  Thương hiệu bơm hóa chất  Bơm hóa chất QEEHUA  Bơm hóa chất đầu nhựa TOSHIBA QEEHUA QHX

Bơm hóa chất đầu nhựa TOSHIBA QEEHUA QHX

Là kiểu bơm hóa chất dẫn động từ đầu nhựa
- Sử dụng công nghệ toshiba
- Chất lượng của nhật bản
- Độ bền máy bơm hóa chất lâu dài
- Độ làm kín tuyệt vời
Đọc thêm