Trang chủ   Tin tức   Tư vấn sản phẩm

Công thức tính tổn thất đường ống khi vận hành máy bơm

Tổn thất hệ thống đường ống khi dùng máy bơm nước là sự mất mát của áp suất và lưu lượng nước trong quá trình nó chảy qua hệ thống đường ống. Công thức tính tổn thất hệ thống đường ống có thể được biểu diễn như sau:

ΔP = f * (L/D) * (ρ * V^2 / 2)

Trong đó:

ΔP là tổn thất áp suất (kPa)
f là hệ số ma sát
L là chiều dài của đường ống (m)
D là đường kính của đường ống (m)
ρ là khối lượng riêng của nước (kg/m^3)
V là tốc độ chảy của nước trong đường ống (m/s)
Hệ số ma sát f phụ thuộc vào đường kính của ống và chế độ dòng chảy, nó có thể được tính toán bằng công thức Colebrook-White hoặc Moody. Tuy nhiên, nếu đường ống có đường kính lớn hơn 50mm và vận hành ở tốc độ thấp hơn 3 m/s thì có thể giả sử f = 0.02.

Trong trường hợp nước có chứa tạp chất, hệ số ma sát f có thể tăng lên, do đó cần phải kiểm tra và xác định lại giá trị của nó.
Ý kiến về: Công thức tính tổn thất đường ống khi vận hành máy bơm

Sản phẩm liên quan: Công thức tính tổn thất đường ống khi vận hành máy bơm

Tin nổi bật